Supplier of Quartz Powder / Sand / Grit in Kon Tum Vietnam

Shri Vinayak Industry is International Minerals Resource Company. Quartz is a most common mineral on the earth. We supply quartz Lumps, grits/ sand and in powder forms for the industrial applications. Our present customers value the product for the quality that it holds.


Supplier of Quartz Powder / Sand / Grit in Kon Tum Vietnam

Shri Vinayak Industry manufactures and supply high quality of Quartz powder, sand and Quartz grit which is used in all leading industrial uses. We also supply the quartz Sand. We offer our clients an international quality range of this product. This product is produced with the help of fine quality raw materials and our product is also of supreme quality.

Supplier of Quartz Powder / Sand / Grit in Kon Tum Vietnam

Shri Vinayak Công nghiệp là Công ty tài nguyên khoáng sản quốc tế. Thạch anh là khoáng chất phổ biến nhất trên trái đất. Chúng tôi cung cấp khối u thạch anh, đá granit / cát và ở dạng bột cho các ứng dụng công nghiệp. Khách hàng hiện tại của chúng tôi đánh giá sản phẩm về chất lượng mà nó nắm giữ.

Supplier of Quartz Powder / Sand / Grit in Kon Tum Vietnam

Shri Vinayak Công nghiệp sản xuất và cung cấp chất lượng cao của thạch anh bột, cát và thạch anh grit được sử dụng trong tất cả các công nghiệp hàng đầu sử dụng. Chúng tôi cũng cung cấp cát thạch anh. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một phạm vi chất lượng quốc tế của sản phẩm này. Sản phẩm này được sản xuất với sự giúp đỡ của nguyên liệu chất lượng tốt và sản phẩm của chúng tôi cũng có chất lượng tối cao.
Supplier of Quartz Powder / Sand / Grit in Kon Tum Vietnam
Contact Information Shri Vinayak Industries
Phone No: +91-9828565260
               info@quartzpowdermanufacturers.com
Address: 1-Shiva Ji Nagar, Opp. RSS Office, Udaipur 313001 (Raj.) INDIA


Comments

Popular posts from this blog

Supplier of Quartz Powder in India South Korea

Supplier of Quartz Powder Grit Sand Lumps in India Surabaya Indonesia SVI

Supplier of Quartz Powder in India Incheon South Korea